Teknologi og ydelser – A.K.S. Metalindustri A/S

Laserskæring:

A.K.S. Gruppen har laserskæremaskiner med et arbejdsområde på helt op til 4000x2000mm. Dette ekstra store arbejdsområde sikrer optimal udnyttelse af råvarer, samtidig reduceres sammensvejsninger ved større konstruktioner. Det automatiske fødeanlæg sikrer høj kapacitet og minimerer produktprisen. Med en lasereffekt på 6000W kan vi skære i tykkelser på op til 25mm i stål og rustfrit stål. Laserskæring er ideelt til prototyper og hvor konturen kan være vanskelig at stanse eller kræver dyre værktøjer.

Kombineret stansning og laserskæring:

A.K.S. Metalindustri A/S har siden 1986 benyttet kombinerede stanse/laserskæremaskiner, hvor konturen eller specielle huller ellers ville have krævet specialværktøjer. Kombinationen af den dyrere laserteknologi og den billigere stanseteknologi, giver mulighed for en komplet bearbejdning af pladeemner, med prægninger og optryk, uden ekstra håndteringer.

CNC Stansning:

A.K.S. Metalindustri A/S’ stansemaskiner har et arbejdsområde på 3000x1500mm. Det store arbejdsområde sikrer optimal udnyttelse af råvarer og det automatiske fødeanlæg sikrer en høj kapacitet og lav emnepris, da maskinen kan køre uden mand. Et omfattende udvalg af værktøjer dækker så godt som ethvert kundebehov for stansning og optrykning.

CNC bukning på kantpresser:

Præcisionsbukning er helt afhængig af to ting: Rutinerede og specialuddannede medarbejdere og kvalitetskantpressere. Med vores store udvalg af kantpresser, lige fra små hurtige 1-meter presser til 5 meter presser med tryk på 320 tons og 9-aksede CNC-kantpressere, kan vi løse alle bukkeopgaver. Vores nyeste CNC-kantpresse udregner selv bukkeprogram, skifter selv bukkeværktøjer og måler løbende at bukkevinklerne er korrekte og er derfor meget hurtig at anvende ved små styktal og prototyper.

Alt dette gør os i stand til at levere: “Byens bedste buk”!

CNC valsning:

A.K.S. Metalindustri A/S råder over et stort udvalg af pladevalser i forskellige størrelser. Som en af de første har A.K.S.Metalindustri A/S anskaffet en 4-valset CNC-styret valse, der kan valse ellipser, ovaler og andre former det ellers ikke er muligt at valse. Styringen giver tillige en stor præcision ved valsning af svøb, kabinetter og lignende.

Profilvalsning:

A.K.S. Metalindustri A/S kan på sine forskellige profilvalser valse rør, stænger og profiler til flanger og ringe med meget fine tolerancer.

CNC boltsvejsning/stagsvejsning:

A.K.S. Metalindustri A/S råder over Danmarks største CNC-Bolt/Stag svejsemaskine. Arbejdsområdet er 1600x1200mm, den har tre føderobotter og elektronisk overvågning og kontrol af svejsekvaliteten. Boltsvejsning har den fordel frem for presstag, at de ikke kan ses på forsiden og er tillige en billigere metode.

Presstag/presmøtrikker:

Ved montage af presmøtrikker og –stag/bolte kræves der meget erfaring og specialviden. Derfor bruger A.K.S. Metalindustri A/S kun specialuddannede medarbejdere til disse opgaver. Vores omfattende maskinpark af præcisionspresser sikrer overvåger elektronisk at indsætningen er korrekt.

Punktsvejsning/modstandssvejsning:

A.K.SMetalindustri A/S råder over både jævnstrøms- og vekselstrømspunktsvejsere. Vores største jævnstrømspunktsvejser kan med et udlæg på 1350mm sammensvejse pladetykkelser på helt op til 6+6mm i aluminium. Denne punktsvejser er bygget til at producere efter militære standarder.

Kvalitetskontrol:

For at sikre vores høje kvalitetskrav, kræves der en velassorteret kontrolafdeling med målemaskiner, der konstant bliver kalibreret og opgraderet med den nyeste teknologi. Vores kontrolafdeling har tre CNC-målemaskiner, profilprojektor, mikroskoper, ruhedsmålere, hårdhedsmåler, lagtykkelsesmålere, PMI tester m.m.

Vores righoldige sortiment af måledorne, måleringe og gevindprøvedorne er registreret på edb.

Vores største Zeiss 3D-koordinatmålemaskine er en af de største modeller, der findes i Danmark med et måleområde på ikke mindre end 2400x1200x1000mm og med et rundbor på ø630 mm.

Overfladebehandling:

A.K.S. Gruppen kan håndtere alle overfladeprocesser. Til de processer A.K.S. Gruppen ikke selv kan udføre har vi et netværk af samarbejdspartnere, som hver især har høj ekspertise indenfor deres felt. Vi kan således stå for hele leverancen med pris, kvalitet og levering.

A.K.S. Gruppen udfører og håndterer bl.a. følgende overfladeteknologier:

 • Afgratning
 • Slibning
 • Vibrationsafgratning
 • Afrensning/vask
 • Bejdsning – klik her for mere
 • Passivering
 • Glasblæsning
 • Sandblæsning
 • Galvanisering
  samt alle typer af maling/lakering og forbehandlinger til dette.