Teknologi og ydelser

Egen udviklings- og konstruktionsafdeling 
Foruden underleverandørarbejde tilbyder A.K.S. Rustfri A/S løsning af udviklings- og konstruktionsopgaver samt udformning af effektive produktionsplaner.

Laserskæring:

A.K.S. har laserskærermaskiner med et arbejdsområde på helt op til 4000x2000mm. Dette ekstra store arbejdsområde sikrer optimal udnyttelse af råvarer, samtidig reduceres sammensvejsninger ved større konstruktioner. Det automatiske fødeanlæg sikrer høj kapacitet og minimerer produktprisen. Med en lasereffekt på 6000W kan vi skære i tykkelser på op til 25mm i stål og rustfrit stål. Laserskæring er ideelt til prototyper og hvor konturen kan være vanskelig at stanse eller kræver dyre værktøjer.

Maskinspecifikation

Kombineret stansning og laserskæring:

A.K.S. Metalindustri benytter kombinerede stanse / laserskæremaskiner hvor konturen eller specielle huller ellers ville have krævet specialværktøjer. Kombinationen af den dyrere laserteknologi og den billigere stanseteknologi, giver mulighed for en komplet bearbejdning af pladeemner, med prægninger og optryk, uden ekstra håndteringer.

Maskinspecifikation

CNC Stansning:

A.K.S. Metalindustris stansemaskiner har et arbejdsområde på 3000x1500mm. Det store arbejdsområde sikrer optimal udnyttelse af råvarer og det automatiske fødeanlæg sikrer en høj kapacitet lav emnepris da maskinen kan køre uden mand. Et omfattende udvalg af værktøjer dækker så godt som ethvert kundebehov for stansning og optrykning.

Maskinspecifikation

CNC bukning på kantpresser:

Præcisionsbukning er helt afhængig af 2 ting: Rutinerede og specialuddannede medarbejdere og kvalitets kantpresser. Med vores store udvalg af kantpresser, lige fra små hurtige 1 meter presser til 5 meter presser med tryk på 320 tons og 9-aksede CNC-kantpresser, kan vi løse alle bukkeopgaver. Vores nyeste CNC kantpresse udregner selv bukkeprogram, skifter selv bukkeværktøjer og måler løbende at bukkevinklerne er korrekte og er derfor meget hurtig at anvende ved små styktal og prototyper.

Alt dette gør os i stand til at levere: “Byens bedste buk”!

CNC valsning:

A.K.S. Metalindustri råder over et stort udvalg af pladevalser i forskellige størrelser. Som en af de første har A.K.S.Metalindustri anskaffet en 4-valset CNC-styret valse, der kan valse ellipser, ovaler og andre former det ellers ikke er muligt at valse. Styringen giver tillige en stor præcision ved valsning af svøb, kabinetter og lignende.

Maskinspecifikation

Profilvalsning:

A.K.S. Metalindustri valser alle typer af stålprofiler til flanger og ringe.

Maskinspecifikation

CNC Boltsvejsning/stagsvejsning:

A.K.S. Metalindustri råder over Danmarks største CNC-Bolt/Stag svejsemaskine. Arbejdsområdet er 1600x1200mm, den har 3 føderobotter og elektronisk overvågning og kontrol af svejsekvaliteten. Boltsvejsning har den fordel frem for presstag at de ikke kan ses på forsiden og er tillige en billigere metode.

Maskinspecifikation

Presstag/presmøtrikker:

Ved montage af presmøtrikker og –stag/bolte kræves der meget erfaring og specialviden. Derfor bruger A.K.S. Metalindustri kun specialuddannede medarbejdere til disse opgaver. Vores omfattende maskinpark af præcisionspresser sikrer overvåger elektronisk at indsætningen er korrekt.

Maskinspecifikation

Punktsvejsning/modstandssvejsning:

A.K.SMetalindustri råder over både jævnstrøms– og vekselstrøms punktsvejsere. Vores største jævnstrøms punktsvejser kan med et udlæg på 1350mm sammensvejse pladetykkelser på helt op til 6+6mm i aluminium. Denne punktsvejser er bygget til at producere efter militære standarder.

Maskinspecifikation

Kvalitetskontrol:

For at sikre vore høje kvalitetskrav, kræves der en velassorteret kontrolafdeling med målemaskiner der konstant bliver kalibreret og opgraderet med den nyeste teknologi. Vores kontrol afdeling har 3 CNC-målemaskiner, profilprojektor, mikroskoper, ruhedsmålere, hårdhedsmåler, lagtykkelsesmålere, PMI tester mm.

Vores righoldige sortiment af måledorne, måleringe og gevindprøvedorne er registreret på EDB.

Vores største Zeiss-3D målemaskine, er en af de største modeller der findes i Danmark med et måleområde på ikke mindre end 2400x1200x1000 og med et rundbord på ø630 mm.

Maskinspecifikation

Overfladebehandling:

A.K.S. kan håndtere alle overfladeprocesser. Til de processer A.K.S. ikke selv kan udføre, har vi et netværk af samarbejdspartnere som hver især har høj ekspertise indenfor deres felt. A.K.S. kan således stå for hele leverancen med pris, kvalitet og levering.

A.K.S. udfører og håndterer bl.a. følgende overfladeteknologier:

Afgratning, slibning, vibrationsafgratning, afrensning/vask, bejdsning og passivering, glasblæsning, sandblæsning, galvanisering samt alle typer af maling/lakering og forbehandlinger til dette.