A.K.S. Danmark.

A.K.S. Gruppen råder over en stab på mere end 250 højt kvalificerede medarbejdere i Danmark og Polen, en af de mest moderne maskinparker samt et effektivt styret kvalitetssikringssystem – certificeret i.h.t. DS/ISO 9001:2015. Produktionsfaciliteterne i Danmark og Polen dækker et areal på mere end 20.000 m² med fuld krandækning.

A.K.S. Gruppen er en 100% danskejet koncern, grundlagt i 1924 og i dag en førende leverandør til elektronik-, maskin-, medico-, og proces-industrien med nedenstående selskaber, der hver især er specialiseret inden for udvikling, projektering, konstruktion, produktion eller montage.

A.K.S. Gruppen A/S i Danmark består af:

– er specialist i præcisionsbearbejdning af tyndplade samt laser-skæring. Virksomheden tilbyder udvikling og produktion af mange typer pulte, chassiser, kabinetter, forplader samt hurtig fremstilling prototyper.

– har specialiseret sig i spåntagende bearbejdning af præcisionsemner og tilbyder CNC drejning, CNC fræsning, højhastighedsbearbejdning af aluminium til den avancerede del af den finmekaniske industri: rumfart, militær, radar, telekommunikation, optik, medicinal mv. samt udvikling af prototyper og produktion af finmekaniske komponenter.

– er en ingeniør og produktionsvirksomhed, der fremstiller komplette industrianlæg, proceslinier og produktionsudstyr i såvel rustfrit stål som andre korrosionsfaste materialer.

– er totalleverandør og outsourcing-partner inden for elektronisk og mekanisk produktion, der tilbyder outsourcing-ydelser og montageservice til koncernens mange kundegrupper.

– er specialist i produktion samt montage af kundedespecificerede print, kabler og ledninger. Eks. coax, harness, multikabler eller enkeltledere. Prototyper produceres efter kundens ønske.

Incorrect slider name. Please make sure to use a valid slider slug.