A.K.S. Coating sp z o.o.

A.K.S. Coating sp z o.o. śwadczy usługi powlekania proszkowego oraz hydrodymanicznego wraz ze wstępną obróbka stali i aluminium.

A.K.S. Coating sp z o.o. jest wyposażony w nowe technologie produkcji, a także narzędzia do walidacji i dokumentowania procesów.