A.K.S. Teknik A/S

Usługi outsourcingowe firmy A.K.S. Teknik dostarczają produkty wysokiej jakości, które zwiększają konkurencyjność i obniżają koszty produkcji i personelu!

A.K.S. Teknik A/S to wyspecjalizowana firma z Grupy AKS, która zapewnia outsourcing produkcji i obsługi klientów w przemyśle elektrotechnicznym i mechanicznym.


Kompleksowy dostawca i partner outsourcingu
Wielu klientów stwierdziło, że opłaca się zlecić produkcję firmie A.K.S. Teknik, zmniejszając tym samym koszty produkcji i personelu, nie wspominając już o kosztownych inwestycjach.
A.K.S. Teknik ma duże kompetencje jako producent i ma nieograniczone możliwości jako dostawca i partner outsourcingowy. Oznacza to, że firmy zlecając część lub całą ich produkcję firmie A.K.S. Teknik uzyskują dostęp do zespołu rozwojowego
AKS, działu inżynieryjno-konstrukcyjnego, systemu CAD, specjalistycznej wiedzy o zakupach, technologii produkcyjnych, systemów zapewnienia jakości i logistyki.


Koncepcja outsourcingu
Produkcja jest organizowana w ramach A.K.S. Teknik, który ponosi ogólną odpowiedzialność za produkcję i realizację zamówienia.

Outsourcing obiektów
A.K.S. Firma Teknik zainwestowała miliony w nowe maszyny, wyszkolony personel, specjalistyczne działy montażowe z obszarami chronionymi przez ESD i magazynami, co pomaga nam zaproponować najlepsze rozwiązania outsourcingowe dla naszych klientów.