Partnerstwo

GUPA AKS pragnie nawiązywać bliską współpracę z klientami.

GRUPA AKS stara się być częścią strategii rozwoju naszych klientów. Naszym celem jest ścisłe partnerstwo w celu zoptymalizowania technologii, co przyczyni się do uzyskania produktu wysokiej jakości, bezpieczeństwa dostaw oraz konkurencyjnych cen.

Cel

Celem GRUPY AKS jest stawianie klienta na pierwszym miejscu, sprawianie żeby czuli się mile widziani oraz służenia im w najlepszym tego słowa znaczeniu. Co więcej, GEUPA AKS dąży do ciągłego rozwoju. Osiągamy to przez zatrudnianie kompetentnych, świetnie wyszkolonych i zaangażowanych pracowników oraz przez ciągłe inwestycje w najnowsze technologie.

Środowisko

Polityka ochrony środowiska Grupy A.K.S. opiera się na następujących celach:

  • A.K.S. pragnie zapewnić długoterminowe i trwałe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • A.K.S. zawsze będzie przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji, włączając regulacje UE.
  • A.K.S. będzie ciągle udoskonalać procesy produkcyjne w celu unikania i minimalizowania szkód w środowisku naturalnym.
  • A.K.S. upewnia się, że wszyscy pracownicy działają w sposób odpowiedzialny i przestrzegają obowiązujące przepisy.
Back