Procedury jakościowe

Certyfikacja: Grupa A.K.S. posiada certyfikat ISO 9001: 2008 od 1992 roku. Nasz system zarządzania jakością zapewnia wytwarzanie produktów wysokiej jakości, zgodnych ze specyfikacją. Należy pokreślić, że zarządzania jakością jest realizowane na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. 

Monitorowanie jakości musi być zaplanowane przed rozpoczęciem produkcji i realizowane jako integralna część produkcji, w następujących krokach:

  • Przegląd zamówienia. Ustalane są wymagania jakościowe, zamówienie jest tworzone w systemie komputerowym. Cena i czas dostawy są potwierdzane.
  • Planowanie. Procesy są planowane, punkty kontrolne są wprowadzane i opisywane w marszrucie, programach i kartach technologicznych.
  • Zamawianie. Zamówienia materiałowe są wysyłane do zatwierdzonych dostawców. Wszystkie materiały i półprodukty są kontrolowane na wejściu. Wszyscy podwykonawcy są na bieżąco oceniani.
  • Produkcja. Prowadzimy ciągłą kontrolę operatorów. W określonych punktach przeprowadzana jest kontrola produktu, co jest dokumentowane.
  • Obróbka powierzchniowa. Próbki są sprawdzane przed dostarczeniem produktów do zatwierdzonych podwykonawców.
  • Kontrola końcowa. Produkty są kontrolowane zgodnie z planem inspekcji lub zgodnie z żądaniami klienta np. 100% produkcji. Raporty kontrolne mogą być dostarczone na żądanie.
  • Dostawa. Wszystkie produkty są właściwie pakowane przed dostawą. Jeśli standardowe opakowanie nie może być użyte, opracowujemy w porozumieniu z klientem specjalne opakowanie, które zabezpieczy produkt podczas transportu.

Bezpieczeństwo dostaw: Dostarczamy zgodne produkty w umówionym czasie. Jest to zapewnione przez wydajne zarządzanie od otrzymania zamówienia przez wszystkie procesy produkcyjne do końcowego zgłoszenia przez dział kontroli.