Wszechstronne rozwiązania

Rozwój i outsourcing – od pomysłu do gotowego produktu.

Grupa A.K.S. oferuje całkowite rozwiązania, gdzie bierzemy odpowiedzialność za całą produkcję.

W dzisiejszych czasach skupianie się na zaopatrzeniu powoduje, że wielu naszych klientów wybiera mniejszą ilość dostawców. Stawia to ogromne wymagania dostawcom. Grupa A.K.S.  zyskała duże doświadczenie w zarządzaniu złożonymi rozwiązaniami. Jest to możliwe ponieważ mamy jeden z najbardziej wszechstronnych programów produkcyjnych w Danii.

Grupa A.K.S. dostarcza zintegrowane, kompleksowe rozwiązania dla indywidualnych usług w rozwoju produktu, konstrukcji, produkcji, montażu i kontroli.

Kompetencje Grupy A.K.S. pokrywają wszystkie fazy, od pomysłu do dostawy.

Zależnie od specyfiki projektu wykorzystujemy nasze różnorodne umiejętności. Nasz dział rozwoju jest w ścisłej współpracy z produkcją. To daje nam ciągły dostęp do rozwoju pomysłów, oceny kosztów i poziomu cen już na etapie projektu.