Kvalitetsstyring

Certificering:

A.K.S. Gruppen har været ISO 9001 certificeret siden 1992. Vores kvalitetsstyringssystem sikrer fremstillingen af kvalitetsprodukter, der overholder produktspecifikationerne.
Vi lægger vægt på, at kvalitetsstyringen gennemføres i alle led af produktionsforløbet. Vi har Arbejdstilsynets godkendelse til omstempling af råvarer med certifikat.

 

Kvalitet:

Kvalitetsovervågning skal være planlagt før produktionsstart og gennemføres som en integreret del af produktionen, der starter med:

 • Ordregennemgang
  Ved ordregennemgang fastlægges kvalitetskravene, ordren oprettes i edb-system. Pris og leveringstid bekræftes.
 • Planlægning
  Processer planlægges, kontrolpunkter indlægges og beskrives i rute-, program- og metodekort.
 • Indkøb
  Indkøbsordre fremsendes til godkendt leverandør. Alle indkøbte varer eller ydelser indgangskontrolleres. Alle underleverandører kvalitetsvurderes løbende.
 • Produktion
  Der foretages løbende operatørkontrol. På fastlagte punkter foretages nabokontrol eller mellemkontrol af kontrolafdeling. Der dokumenteres for hver kontrol.
 • Overfladebehandling
  Der foretages stikprøvekontrol inden varerne sendes til godkendt overfladebehandler.
 • Slutinspektion
  Alle emner udgangskontrolleres efter stikprøveplan, eller efter kundeønske f.eks. 100%. Kontrolrapporter kan efter ønske udfærdiges.
 • Forsendelse
  Alle produkter bliver forsvarligt emballeret inden forsendelse. Hvis standardemballage ikke kan anvendes, udvikler vi i samarbejde med kunden en specialemballage, der beskytter produktet under transport.

 

Leveringssikkerhed:

Ved leveringer fra A.K.S. får man det korrekte produkt til den aftalte tid. Dette sikres gennem en effektiv styring fra ordre modtages, gennem alle procesforløb til færdigmelding fra kontrolafdeling.